Czy podsłuch jest legalny

Temat podsłuchu w Polsce wydaje się nie budzić już takich emocji. Przywykliśmy do afer podsłuchowych wśród znanych osób. W dobie rozwiniętej technologii można kupić zaawansowane narzędzia podsłuchowe, ukryte choćby w długopisie czy broszce. Mało kto jednak zastanawia się, czy podsłuch jest legalny. Zakup podsłuchu to jedna strona medalu, jego legalność- druga. Zazwyczaj kierowani emocjami, by zdobyć niezbędne dowody, balansujemy na granicy prawa, zapominając, że jest to broń obosieczna. Podsłuchiwanie jest przestępstwem przeciwko ochronie informacji. Jakie sankcje grożą za podłożenie podsłuchu? Art. 267 k.k. odpowiada na to pytanie.
§ 1.
Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3.
Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

Przestępstwo to nie jest ścigane z urzędu, a na wniosek poszkodowanego, który dodatkowo może wytoczyć proces z powództwa cywilnego o naruszenie dóbr osobistych (art. 24 k.c.).

Wydawać by się mogło, że sprawa została jednoznacznie przedstawiona i podsłuchiwanie jest przestępstwem. Nie do końca, bowiem są pewne wyjątki od reguły, które dopuszczają użycie podsłuchu. Oto one.
1. Możesz nagrywać dyktafonem spotkanie, w którym uczestniczysz, jednak zanim postanowisz rejestrować je na urządzeniu, poinformuj pozostałe osoby o zamiarze nagrywania i uzyskaj zgodę.
2. Jeśli jesteś np. pracodawcą i podejrzewasz pracownika o działania na szkodę firmy, możesz go podsłuchiwać pod jednym warunkiem, że materiały nie zostaną udostępnione osobom trzecim i posłużą Tobie jako grunt do zdobycia dowodów zgodnie z literą prawa. Wtedy także możesz zgodnie z prawem, po udowodnieniu winy, zwolnić taką osobę.
3. Owoce zatrutego drzewa- określenie oznacza dopuszczenie w postępowaniu karnym dowodu, który został pozyskany z naruszeniem przepisów prawa. Jest to sytuacja, gdy czyjeś życie lub zdrowie jest zagrożone. Taki dowód dopuszczany jest najczęściej, gdy proces dotyczy np. handlu ludźmi czy grup zorganizowanych. Sąd powinien również dopuścić nagranie pozyskane nielegalnie, które udowadnia m.in. przemoc seksualną, fizyczną, groźby pozbawienia życia lub wręczenie łapówki.
Wiele osób, podejrzewających współmałżonka o niewierność, decyduje się na zainstalowanie podsłuchu GPS, w telefonie lub w domu, narażając się tym samym na sankcje prawne. Jeśli chcesz zdobyć niezbite dowody i przede wszystkim legalne, które zostaną dopuszczone w toku postępowania sądowego, rozważ pomoc profesjonalnego biura detektywistycznego. Detektyw w sposób dyskretny, bez naruszania dóbr osobistych pozyska dla Ciebie kluczowe informacje.